W

No Bell naszych sukcesów nie mierzymy ilością dyplomów, certyfikatów, nie liczymy tylko kolejnych laureatów, finalistów, zwycięstw w konkursach, choć wcale się ich nie wstydzimy.

Naszą miarką jest uśmiech ucznia, są nią wspólne relacje wszystkich członków społeczności szkolnej

To, że razem czujemy się dobrze, że to w tym właśnie gronie chcemy działać,
rozwijać się i zmieniać świat. Naszym sukcesem są tętniące życiem korytarze. Kolorowa przestrzeń wypełniona pomysłami i projektami naszych uczniów. Kipiący od pomysłów pokój nauczycielski. Nie przerażają nas puste ławki – one także świadczą o naszym sukcesie. Dzieci wymieniają je na swobodną eksplorację świata, która odbywa się także poza murami szkoły.

Nasz sukces to absolwenci, którzy bez najmniejszego problemu dostają się do najbardziej elitarnych szkół w Polsce, jak choćby „Batory”, „Bednarska”, „Staszic”.

Ci, którzy wyjeżdżają poza granice naszego kraju wobec swoich kolegów nie odczuwają żadnych kompleksów. Są kreatywnymi, pełnymi pomysłów ludźmi, którzy nie boją się brać spraw w swoje ręce, a przy tym – co zupełnie niewiarygodne – wracają do nas co i rusz, żeby podzielić się swoją historią.

Tego wszystkiego nie da się zmierzyć, zważyć i opisać – to trzeba po prostu przeżyć

O

pisać i zmierzyć w jakiejś części da się jednak te naukowe sukcesy. Te, które sprawiają, że w wynikach egzaminów od kilkunastu lat sytuujemy się w najwyższej, dziewiątej staninie, co lokuje nas wśród 4% najlepszych szkół w kraju. Nie sposób policzyć naszych laureatów, finalistów konkursów przedmiotowych. Można za to powiedzieć, że co trzeci nasz uczeń osiąga sukcesy z wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. Można też powiedzieć, że nieustannie od prawie dwóch dekad jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie, szkołą, która uzyskuje wyniki porównywalne z najlepszą dziesiątką warszawskich jednostek edukacyjnych.

T

e wszystkie nagrody, dyplomy, tytuły przychodzą trochę przy okazji, nie są dla nas celem samym w sobie. Jesteśmy przekonani, że właśnie dlatego jest ich z każdym rokiem coraz więcej. Gdy uczysz się dla siebie, dla przyjemności, to sukcesy stają się dodatkiem, bardzo słodkim, ale jednak tylko dodatkiem. Takim dodatkiem dla naszych nauczycieli są Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP oraz medale Komisji Edukacji Narodowej. Takim dodatkiem dla szkoły są zaś tytuły:

Szkoły z mocą zmieniania świata, Innowatora Roku w Oświacie, Szkoły z klasąCertyfikat Jakości Centrum Edukacji Obywatelskiej.

ZWYCIĘZCA PRestiżowego i globalnego konkursu EDUMISSION 2017

Jurorzy oceniający szkoły biorące udział w tym projekcie, to najznamienitsi przedstawiciele świata edukacji oraz psychologii, m.in.: sir Ken Robinson (tak, tak ten Ken), Sugata Mitra, Peter Gray, Yaacov Hecht…itd. W konkursie, po wstępnej selekcji, wzięło udział 20 szkół z różnych zakątków świata, przedstawiając 20 ekscytujących wizji edukacji. Nobellowska propozycja, zdobyła serce jurorów oraz globalnej, internetowej publiczności!
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:https://www.education-cities.com/edumission-project/

SZKOŁY Z MOCĄ ZMIENIANIA ŚWIATA

Program realizowany przez jedną z najbardziej znanych międzynarodowych fundacji Ashoka. Na świecie jest 400 takich szkół, w Europie tylko 58. Polskie grono „Szkół z mocą” jest bardzo elitarne i należy do niej tylko 6 szkół. Program ma na celu wyłonienie, łączenie oraz wspieranie szkół, które skupiają się nie tylko na przekazywaniu konkretnej wiedzy przedmiotowej, ale także budowaniu w uczniach umiejętności społecznych, inteligencji emocjonalnej, kreatywności oraz otwartości na zmiany.

INNOWATORY ROKU W OŚWIACIE

Konkurs organizowany przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyróżnia szkoły, które stawiają na innowacyjność, kreatywność, przekraczanie tradycyjnych modeli nauczania. Doceniane są niekonwencjonalne metody pracy i nowoczesne wizje edukacji.

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Medal ten nadawany jest osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych.

SZKOŁA Z KLASĄ

Program organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej nieprzerwanie od 2002 roku. Promuje wizję szkoły będącej miejscem ciekawej i mądrej edukacji, sprawiającej, że uczniowie chcą i lubią się uczyć, a nauczyciele chcą i lubią uczyć. „Szkoła z klasą” jest żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców. Nigdy nie jest nudna i smutna, a w uczniach widzi ludzi.