• ul. Mirkowska 39 B
    05-520 Konstancin - Jeziorna

sekretariat

dyrektor

wicedyrektor

komunikacja i współpraca

specjalistka ds. rozwoju szkoły