Jak uczymy?

J

Jedną z najbardziej cenionych współcześnie  kompetencji jest umiejętność tworzenia własnego planu działania, konsekwencja w jego przeprowadzeniu, poczucie odpowiedzialności za podejmowane wybory. Chcąc wykształcić w naszych gimnazjalistach takie kompetencje, a także uwzględniając indywidualne potrzeby każdego z nich, zrezygnowaliśmy z gotowego rozkładu nauczania, jednolitego dla wszystkich uczniów. W zamian za to oferujemy bloki lekcyjne, z których uczniowie tworzą własny plan zajęć. Wprowadzona metoda zbliża się do form nauczania akademickiego, gimnazjaliści nie są jednak pozostawieni sami sobie. Każdy uczeń ma tutora, który pomaga w zdefiniowaniu, wykreowaniu, zaplanowaniu i zrealizowaniu celów dziecka. Czuwa też nad całościowym przebiegiem edukacji.

ODKRYJMY TO RAZEM – TUTORING

Gdy uczeń jest gotów, spotyka mistrza

przysłowie buddyjskie

Jedną z metod nauczania, która stanowi podstawę koncepcji No Bell dla gimnazjum, jest tutoring, oparty na bezpośrednich spotkaniach ucznia
i tutora.

Poprzez indywidualizację procesu kształcenia możemy każdemu z naszych podopiecznych zaproponować optymalny plan rozwoju – dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Tutoring pozwala naszym nauczycielom lepiej zrozumieć uczniów, odkryć
i rozwinąć ich talenty, poznać słabe i mocne strony każdego z nich. Dzięki tak skonstruowanemu programowi jesteśmy w stanie pomóc uczniom się rozwijać, odkrywać ich pasje i prawdziwe zainteresowania.

Podczas indywidualnych spotkań, uczeń wspólnie z nauczycielem odbywa zajęcia z wybranej dziedziny wiedzy. Tutor w trakcie tych zajęć staje się przewodnikiem, pokazując możliwe drogi, którymi może podążać jego podopieczny, nie podaje mu jednak gotowych rozwiązań. Do nich ma dotrzeć sam uczeń.

Relacja mistrz-uczeń nie tylko odpowiednio stymuluje motywację młodzieży, ale również kształtuje w niej krytyczne myślenie.

Wychowankowie rozwijają w sobie umiejętność stawiania pytań, samodzielnego szukania konkretnych rozwiązań oraz właściwego prezentowania własnych projektów.

PROJEKT – ALL IN ONE

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa

Mary Lou Cook

Nic tak nie utrwala wiedzy, jak próba zastosowania jej w praktyce. Praktyka nie musi jednak oznaczać wyłącznie doświadczeń przeprowadzanych w laboratorium.

Interdyscyplinarność, którą posługujemy się w No Bell umożliwia łączenie poszczególnych elementów „naukowej układanki”, z których ostatecznie powstaje rozwiązanie.

Uczniowie zaczynają postrzegać naukę jako całość, dostrzegają jej interdyscyplinarny charakter.

Dzięki temu poszczególne przedmioty przestają funkcjonować jako odrębne, zamknięte części, stają się elementami zbioru pod hasłem „wiedza”. Kto  powiedział, że nie można połączyć geograficznej wędrówki po Półwyspie Iberyjskim z hiszpańskojęzycznymi tekstami o kulturze i sztuce regionów? Czy naprawdę niemożliwe jest

uzupełnienie zajęć o białaczce lekturą „Oskara i Pani Róży” Schmitta? U nas można. Tak rozumiana interdyscyplinarność pozwala na eksplorację nie tylko książek, ale otaczającej rzeczywistości, co czyni z niej niezwykle efektywne narzędzie dydaktyczne.

Zanurzenie w otaczającym świecie, wyjście poza mury szkoły i sali lekcyjnej sprzyja budowaniu motywacji wewnętrznej, tak ważnej w procesie uczenia się.

Każda taka „terenówka” okazuje się doskonałym placem badawczym – można podczas niej prowadzić wywiady społeczne dotyczące „palących” problemów współczesnego świata, można też badać skład chemiczny Wisły. Wszystko zależy tylko od naszej – uczniowsko-nauczycielskiej inwencji. Dzięki takim zasadom pracy rozwijamy i pobudzamy kreatywność, a niejako trochę przy okazji pozwalamy zdobywać nowe umiejętności.

LOGIKA I KREATWYNOŚĆ

Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość

Vincent Van Gogh

Tworzymy szkołę, która nie boi się trudnych wyzwań, a takim jest niewątpliwie efektywne nauczanie matematyki i pozostałych przedmiotów ścisłych.

W No Bell uczymy tak, aby przestały one funkcjonować jako zestaw obco brzmiących wzorów i równań.

Udowadniamy, że również do przedmiotów ścisłych można podejść w sposób kreatywny i twórczy. Nasi uczniowie, rozwiązując kolejne zadania, uczą się praktycznego zastosowania przyswojonej wcześniej wiedzy. Taka metoda pozwala na utrwalenie tej już zdobytej. Kształtuje także umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów. Czy matematyki rzeczywiście musimy się uczyć wyłącznie rozwiązując kolejne zestawy ćwiczeń i zadań?

Czy biologii, chemii i fizyki nauczymy się, przyswajając suchą wiedzę z podręcznika?

A gdyby tak zamiast tego – pozwolić uczniom na wykonywanie własnych doświadczeń chemicznych, gdyby zorganizować dla nich dodatkowe zajęcia z mikroskopowania albo stworzyć projekt, w którym na części pierwsze rozłożą stary sprzęt elektroniczny? Gwarantujemy Wam, że się najpierw zachwycą, potem zaczną zastanawiać nad tym jak on działa, a potem sami zaczną testować i eksperymentować. A nauka, wzory i formuły przyjdą same.

 

JĘZYK UWAGI

Nie ma martwych języków, są tylko uśpione umysły

Carlos Ruiz Zafón

O

gromną wagę przywiązujemy do nauki języków, zarówno mowy ojczystej, jak i obcych idiomów. Dlatego dużo czytamy, wiele piszemy, a jeszcze więcej dyskutujemy. W programie gimnazjum przewidziano minimum 5 godzin nauki języka angielskiego. Chętnym uczniom szkoła daje możliwość praktycznego podwojenia tej liczby. Zajęcia obejmują pełne przygotowanie do egzaminu FCE (uczniowie zdają również egzamin Advance).

W

nietypowej scenerii sali języka polskiego poznajemy najróżniejsze łamańce językowe, dzieła wielkich i tych mniej znanych, gramy sztuki wzruszające i kontrowersyjne. Otwieramy się na inne światy, także poprzez lekturę i dyskusję. Na zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czytamy wielką i mniejszą literaturę w oryginale. Można przecież czytać „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” równocześnie po polsku i po angielsku. Skoro można, to my to robimy.

N

a co dzień dyskutujemy w języku obcym, nie stronimy od  tematów społecznych, gospodarczych, ekologicznych i wielu innych. Od czasu do czasu nasze lektury przekuwamy na projekty teatralne i filmowe. Potem sami zabieramy się za pisanie tekstów, scenariuszy, reżyserię projektów w językach obcych. I świetnie się przy tym bawimy. W efekcie tego, trzy lata intensywnej nauki pozwalają na osiągnięcie poziomu językowego, który umożliwia uczestnictwo w zajęciach szkół brytyjskich.

C

elem nauki w No Bell jest nie tylko przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, ale przede wszystkim zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem. Gimnazjalistom zapewniamy również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Nasi uczniowie biorą udział w wymianach, programie EuroWeek – szkoła liderów; realizujemy również program eTwinning, dzięki któremu uczniowie mogą korespondować z rówieśnikami z różnych zakątków świata.

KORZYSTAMY ZE ŚWIATOWYCH ROZWIĄZAŃ

Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić

Dale Carnegie

N

o Bell jako jedna z pierwszych szkół w Polsce wprowadziła do swojego programu metodę 7 skutecznych sposobów działania Stephena R. Coveya. Narzędzie to pozwala efektywnie planować swój czas oraz kształcić samomotywację. Dzięki temu pokazujemy naszym uczniom jak skutecznie się uczyć i utrzymywać właściwą koncentrację. Ucząc takiego podejścia do rzeczywistości, przygotowujemy naszych uczniów do życia we współczesnym świecie.

Dla nas najważniejszy jest uczeń – jego potrzeby, problemy i nadzieje. Szkołę traktujemy jak miejsce, które otwiera przed gimnazjalistami nieskończoną ilość dróg do szczęścia. Aby je zdobyć musimy nauczyć się jak pokonywać przeciwności, gdzie szukać wsparcia, a przede wszystkim jak organizować samego siebie i świat, który jest wokół. Musimy nauczyć się uważnej obserwacji świata i własnego „ja”. W No Bell robimy to na zajęciach z inteligencji emocjonalnej.

W No Bell pierwszy tydzień września to czas warsztatów, podczas których nauczyciele dzielą się z uczniami wiedzą na temat techniki Coveya, mindmappingu oraz innych metod motywacji i organizacji pracy. Przekazują też własne sposoby i tricki, które ułatwiają im pracę. W gruncie rzeczy tego typu zajęcia trwają w No Bell przez cały rok. Przekazując wiedzę, staramy się bowiem również pokazać jak się z nią uporać, jak zaplanować proces jej przyswajania, wreszcie jak ją weryfikować, dokonując uczciwej samooceny. Pamiętamy, że to te umiejętności odgrywają niesłychanie ważną rolę w osiąganiu sukcesu w dorosłym życiu.

STAWIAMY NA KOMUNIKACJĘ

Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić

Dale Carnegie

Proces edukacji i dydaktyka nigdy nie powinny ograniczać się wyłącznie do przekazywania wiedzy. Aby we właściwy sposób stymulować rozwój ucznia, należy wykorzystywać różnorodne narzędzia, które wpłyną na jakość relacji interpersonalnej: uczeń – szkoła, rodzic – szkoła, a także: szkoła-uczeń-rodzic.

W No Bell niezwykle ważna jest dla nas komunikacja pomiędzy uczniem i nauczycielem. Zależy nam na tym, aby młody człowiek mówił nam to, co myśli. Dzielił się z nauczycielami, rówieśnikami i innymi członkami społeczności (nie tylko szkolnej) swoimi pomysłami, potrzebami i 

problemami. Szanujemy naszych uczniów, nie chcemy ich zmieniać, chcemy pomóc im się rozwijać.

Naszych rodziców traktujemy jako pełnoprawnych członków nobellowskiej społeczności.  Rodzice współtworzą z nami projekty, angażują się w organizację ważnych szkolnych wydarzeń. Rodziców zapraszamy również do udziału w projekcie „Podróż do przyszłości”, podczas którego dzielą się oni z gimnazjalistami historią swoich sukcesów i porażek zawodowych, wskazują na ważne elementy współczesnego życia, pokazują różne możliwości rozwoju i wykorzystania własnych talentów.

W ZDROWYM CIELE, MĄDRY DUCH!

I didn’t hear no bell

Rocky Balboa

Oprócz siły intelektualnej w No Bell kształtujemy tężyznę fizyczną. Codziennie, bez względu na aurę, hartujemy organizm sportem i rekreacją. Nie straszny nam śnieg, mróz czy deszcz. Wzorem szkół skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
Jesteśmy przekonani, że bez odpowiedniej dawki ruchu, nie ma mowy o właściwej koncentracji i kreatywności, dlatego też staramy się zapewnić

naszym uczniom szereg aktywności rekreacyjnych.

Gotowość do wysiłku, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole: wiele cech, które liczą się w sporcie stanowi także ważny element rozwoju każdego ucznia. Dzięki aktywności fizycznej sprawiamy, że szare komórki pracują sprawnie i chętnie, a uczniowie czują się rześko i są gotowi do największych szkolnych wyzwań.